Przejdź do treści

Struktura

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywany inaczej samorządem, tworzą doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Samorząd Doktorantów UKSW, jest wyłącznym reprezentantów co do ogółu doktorantów na uczelni. Jego zadaniem jestem ochrona praw, wyrażanie opinii co do przedmiotowych spraw, podejmowanie wszelkich działań mających na celu promocję oraz wspieranie w działaniach doktorantów również poprzez współpracę z innymi jednostkami czy środowiskiem zewnętrznym.

Strukturę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tworzą następujące organy:

  1. Parlament Samorządu Doktorantów UKSW;
  2. Przewodniczący Samorządu Doktorantów UKSW;
  3. Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW;
  4. Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UKSW;
  5. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UKSW.

Doktoranci są również licznymi reprezentantami w komisjach senackich, uczelnianych (m.in. stypendialnych czy dofinansowań inicjatyw doktoranckich).