Przejdź do treści

VI Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Zwołuję VI Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r, na Kampusie Wóycickiego 1/3 o godzinie 17:05. Siedziba Samorządu Doktorantów i Studentów (bud. 21 sala. 201).

Harmonogram posiedzenia:

  1. Otwarcie VI Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW
  2. Sprawdzenie listy obecności
  3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V Posiedzenia Zwyczajnego Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.
  6. Informacje Prezydium Parlamentu
  7. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW i głosowanie nad przyjęciem
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie VI Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Z wyrazami szacunku

Marszałek Parlamentu SaD UKSW

22 maja 2024