Przejdź do treści

V Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Doktorantów UKSW

Zwołuję V Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Doktorantów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r., o godzinie 17:00 w sali 201 budynek 21 (siedziba Samorządu Doktorantów i Studentów) kampus Wóycickiego.

Harmonogram posiedzenia:

  1. Otwarcie V Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW
  2. Sprawdzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV Posiedzenia Zwyczajnego Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.
  5. Informacje Prezydium Parlamentu
  6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW i głosowanie nad przyjęciem
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie V Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Z wyrazami szacunku

Marszałek Parlamentu SaD UKSW

05 kwietnia 2024