Przejdź do treści

IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Zwołuję IV Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Doktorantów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r., o godzinie 17:15 w sali 201 budynek 23 kampus Wóycickiego.

Harmonogram posiedzenia:

  1. Otwarcie IV Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW
  2. Sprawdzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III Posiedzenia Zwyczajnego Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.
  5. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW i głosowanie nad przyjęciem
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie IV Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Z wyrazami szacunku

Marszałek Parlamentu SaD UKSW

11 marca 2024