Przejdź do treści

III Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Doktorantów UKSW

odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r., o godzinie 17:00 w sali 201 budynek 23 kampus Wóycickiego.

Harmonogram posiedzenia:

  1. Otwarcie III Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW
  2. Sprawdzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II Posiedzenia Zwyczajnego Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.
  5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z głosowania obiegowego Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.
  6. Dyskusja nad możliwościami szkoleń i współpracy.
  7. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW i głosowanie nad przyjęciem
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie III Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Z wyrazami szacunku

Marszałek Parlamentu SaD UKSW

19 stycznia 2024