Przejdź do treści

II Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Zwołuję II Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 stycznia br. o godzinie 17:00 na kampusie Wóycickiego.
Sala 312c budynek 21. Zmiana sali posiedzenia: sala 201 budynek 23.

Harmonogram posiedzenia:

  1. Otwarcie II Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW
  2. Sprawdzenie listy obecności
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII i I Posiedzenia Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW
  5. Dyskusja nad zmianami w Regulaminie Samorządu Doktorantów UKSW
  6. Sprawy organizacyjne Samorządu
  7. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW i głosowanie nad przyjęciem
  8. Informacje Komisji Rewizyjnej
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie II Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

Z wyrazami szacunku
Marszałek Parlamentu Samorządu Doktorantów

04 stycznia 2024