Przejdź do treści

VII Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu SaD UKSW

Zwołuję VII Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Odbędzie się ono w trybie stacjonarnym 6 października br., o godzinie 16:30 w siedzibie Samorządu Studentów i Doktorantów (bud. 21 s. 201).

Zapraszam Parlamentarzystów, Komisję Rewizyjną oraz chętnych gości doktorantów którzy chcieliby poznać strukturę Samorządu Doktorantów UKSW.

Tego dnia odbędzie się na kampusie Wóycickiego w budynku 21 w auli Schumanna uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Zachęcam również do uczestnictwa w tym uroczystym momencie.
Szczegóły: https://uksw.edu.pl/wydarzenia/inauguracja-roku-akademickiego-2023-2024/

Poniżej przedstawiam proponowany harmonogram posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawdzenie listy obecności oraz kworum
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI Zwyczajnego Posiedzenia Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW.
6. Bieżące sprawy.
7. Informacje Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW (sprawozdanie) oraz głosowanie
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

Z wyrazami szacunku
Marszałek Parlamentu Samorządu Doktorantów UKSW

18 września 2023