Fundusze krajowe

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo - technicznej oraz innowacyjnej państwa. W ramach prowadzonego przez NCBiR programu LIDER, młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Zobacz więcej »

Programy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli projektów eksperymentalnych lub teoretycznych prowadzonych w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na praktyczne użytkowanie ani zastosowanie. NCN ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych- doktoranci mogą ubiegać się o środki przede wszystkim w ramach programu PRELUDIUM oraz ETIUDA.  Zobacz więcej »

Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło kilka programów, których celem jest finansowanie działaności młodych naukowców. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów Iuventus Plus i Mobilność PlusNarodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a także otrzymać stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Środki przyznawane są w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo. 

Zobacz więcej »

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. FNP przyznaje indywidualne stypendia i nagrody dla naukowców na zasadzie konkursu. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności naukowej przede wszystkim w ramach programów START oraz VENTURES, realizowanych przez Fundację. Zobacz więcej »

"Dokąd zmierzasz doktorze, czyli cel to za mało"- spotkanie i coaching dla doktorantów UKSW

Zapraszamy doktorantów UKSW na spotkanie poświęcone finansowaniu doktoratu i prowadzeniu swojej ścieżki naukowej na studiach doktoranckich. W trakcie spotkania przedstawimy dostępne możliwości finansowania badań w ramach środków wewnętrznych i zewnętrznych oraz programy mobilności doktoranckiej. Główna część spotkania będzie miała charakter coachingowy i będzie poświęcona budowaniu koncepcji i prowadzeniu własnej ścieżki naukowej i zawodowej

Zobacz więcej »

Grant NCN dla doktorantki UKSW

Jest nam miło poinformować, że w ósmej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki otrzymała grant doktorantka UKSW, mgr Ewa Topolewska. Tematem projektu jest kołowy model stylów tożsamości. Mgr Ewa Topolewska jest doktorantką prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha i związana jest z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością IP UKSW.

Zobacz więcej »

Rozporządzenie MNiSW w sprawie sposobu podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Zobacz więcej »

Kursy zagraniczne MNiSW z zakresu kompetencji miękkich

MNiSW otwiera nabór na dwu- i trzytygodniowe kursy zagraniczne dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu kompetencji miękkich, finansowanych w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". Listy kandydatów mogą być zgłaszane przez jednostkę rekomendującą (dziekana, kierownika instytutu) do 28 lutego 2015 r.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach