Konferencje krajowe

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Konferencja "Speech Acts and Arguments" i szkoła doktorancka "Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric"

Zapraszamy do udziału w dwóch wydarzeniach z zakresu sztuki argumentacji i retoryki: dziesiątą edycję konferencji ArgDiaP (Argumentacja, Dialog, Perswazja) zatytułowaną "Speech Acts and Arguments" oraz pierwszą edycję szkoły doktoranckiej "Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric". Konferencja odbędzie się 18 maja 2013 r. w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, do 8 maja obowiązuje niższa opłata konferencyjna. Zobacz więcej »

Konferencja "Kierunki badawcze w filozofii"

Towarzystwo Doktorantów UJ wraz z Instytutem Filozofii UJ zapraszają siódmą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów "Kierunki badawcze w filozofii", która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Krakowie. Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych badań prowadzonych w dyscyplinie filozofii i umożliwienie doktorantom przedstawienia pomysłów związanych z tematyką ich pracy doktorskiej. 

Zobacz więcej »

Konferencja międzynarodowa "Finansowanie szkolnictwa wyższego"

W dniach 28-29 czerwca 2013 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Finansowanie szkolnictwa wyższego. W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji", organizowana przez Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego. W gronie panelistów konferencji wystąpią m.in.: Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Jamil Salmi z Banku Światowego, Henry Levin z  Columbia University oraz wielu innych. 

Zobacz więcej »

Konferencja naukowa "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - fundamenty - wyzwania"

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - fundamenty - wyzwania", która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 r.  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorzy konferencji pragną podjąć debatę podjąć debatę nad społeczeństwem obywatelskim w Polsce, sięgnąć do tradycji i znaleźć wzory, w oparciu o które można dziś budować aktywne społeczeństwo, kształtować postawy odpowiedzialności za państwo i współobywateli. 

Zobacz więcej »

Konferencja naukowa "Hiszpania i chrześcijaństwo. Tradycja i tożsamość"

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję "Hiszpania i chrześcijaństwo. Tradycja i tożsamość", która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2013 r.  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorzy konferencji pragną podjąć debatę nad rolą  chrześcijaństwa w Hiszpanii ? w różnych aspektach, na przestrzeni  dziejów (od epoki Wizygotów po początek XXI wieku). Zobacz więcej »

Druga edycja konferencji "Młoda Psychologia" na UKSW

Z wielką przyjemnością zapraszamy na drugą edycję studencko-doktoranckiej konferencji "Młoda Psychologia", organizowanej przez Sekcję Badawczą Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW. Będzie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich badań podczas sesji referatowych i posterowych. Elementem konferencji po raz kolejny będą nagrody "Ikary Psychologii" dla wyróżniających się prac empirycznych. Przewidziana jest także publikacja pokonferencyjna

Zobacz więcej »

II Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na drugą edycję Interdyscyplinarnych Spotkań Mediewistycznych, które odbędą się w dniach 16-17 maja 2013 r. Do udziału zaproszeni są w szczególności studenci i doktoranci prowadzący badania w obszarze historii, archeologii, etnologii, filozofii, historii sztuki oraz filologii. Zobacz więcej »

Konferencja "Pamięć, kultura i religia"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Instytut Socjologii UW, wchodzącą w skład spotkań naukowych pt. 'Perspektywy postsekularne', dotyczących relacji między teologią, wiarą a naukami społecznymi. Konferencja będzie poruszała problem rozdziału między studiami nad pamięcią i kulturą a myślą religijną. Sympozjum odbędzie się 15 maja 2013 r. w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Zobacz więcej »

VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne

W dniach 9-10 kwietnia 2013 r. odbędą się VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, w ramach których przewidziane są sesje referatowe, posterowe oraz warsztaty ANOVA Forum. Tematyka konferencji obejmuje psychologię mainstreamową, psychologię niszową oraz filozofię psychologii. Zobacz więcej »

Trzecia edycja konferencji "Psychodebiuty"


Koło Naukowe PRAGMA, działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza na  III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową "Psychodebiuty". Konferencja ma na celu umożliwienie studentom oraz doktorantom zaprezentowania swoich pierwszych prób badawczych. Konferencja odbędzie się 13 kwietnia 2013 r. w Krakowie, termin nadsyłania abstraktów mija 21 marca.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach