Konferencje

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Konferencja "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego"

Samorząd Doktorantów UMK zaprasza na drugą edycję konferencji "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego", która odbędzie się w dniach 16-17 września 2013 r. w Toruniu. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja stanie się okazją do interdyscyplinarnej dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z realizacją rozwiązań prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

Zobacz więcej »

Panel Filozoficzny w ramach Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Zapraszamy na Panel Filozoficzny "Umysł i poznanie", który odbędzie się 25 października 2013 r. w ramach Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedmiotem panelu będą zagadnienia związane z teoriami umysłu i poznania, epistemologią, filozofią języka. logiką i kognitywistyką. Propozycje wystąpień (w jęz. polskim lub angielskim) można przesyłać do 31 sierpnia. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w jęz. angielskim. Zobacz więcej »

Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich"

Warszawskie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów zapraszają na konferencję zatytułowaną "Model funkcjonowania studiów doktoranckich: Praktyka. Etyka. Finansowanie", która odbędzie się w dniach 25-27 października 2013 r. w Warszawie. Wykłady w ramach konferencji zostaną poprowadzone w formie szkoleń eksperckich i będą obejmowały zagadnienia związane m.in. z relacją promotor-doktorant, etyką badań, modelem studiów doktoranckich w jednostkach PAN i finansowaniem badań

Zobacz więcej »

Konferencja "Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu"

Instytut Socjologii UW, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz czasopismo naukowe "Stan Rzeczy" zapraszają na interdyscyplinarną konferencję "Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu", która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Zobacz więcej »

Konferencja: Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza na konferencję z cyklu "Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania", zatytułowaną "Poszukiwany - przepis na dobrego diagnostę: poszukują badacze, dydaktycy i praktycy", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2013 r. w Warszawie

Zobacz więcej »

Konferencja międzynarodowa "Trends in interdisciplinary studies: Thinking with hands, eyes and things"

Centrum Badań Filozoficznych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencję z dziedziny kognitywistyki i teorii poznania, zatytułowaną "Trends in interdisciplinary studies: Thinking with hands, eyes and things". Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2013 r. w Toruniu. Termin zgłaszania abstraktów wystąpień mija 14 lipcaZobacz więcej »

I Konferencja Psychologii Jakościowej

Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach zaprasza na konferencję poświęconą jakościowym metodom badawczym w psychologii, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2013 r. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia praktycznych zastosowań badań narracyjnych, metod analizy danych jakościowych i analizy dyskursu w psychologii. Zgłoszenia referatów i posterów należy przesyłać do 1 lipca

Zobacz więcej »

Konferencja "Religie w świecie śródziemnomorskim"

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji z cyklu "W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej", poświęconej historii, specyfice oraz wzajemnemu wpływowi religii wywodzących się z kręgu kultury śródziemnomorskiej. Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW i odbędzie się 18 listopada 2013 r. Do udziału zaproszeni są szczególnie badacze zajmujący się obszarem nauk humanistycznych. Termin nadsyłania abstraktów upływa 5 lipca.

Zobacz więcej »

Konferencja "Miejsca święte w religiach świata"

Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów zatytułowaną ?Miejsca święte w religiach świata?, która odbędzie się 13 czerwca na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 (aula 052). Tematem konferencji będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami miejsc sakralnych, ich wymiarem duchowym oraz pełnioną rolą

Zobacz więcej »

Wydział Teologiczny UŚ- interdyscyplinarna konferencja

Zakład Teologii Dogmatycznej WT UŚ w Katowicach zaprasza badaczy wszystkich dziedzin na interdyscyplinarną konferencję "Z mroku głos przemówił do Mojżesza; i z mroku Słowo przybywa do nas (Abraham Joshua Heschel). Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy", która odbędzie się w dniach 17-18 października 2013 r. w Katowicach. Celem konferencji jest próba dokonania refleksji nad rolą słowa (tekstu, języka), jaką przyjmuje ono wobec ludzkiego doświadczenia. Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach