Finansowanie

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Stypendia Rządu Australii

W ramach programu stypendialnego ufundowanego przez rząd australijski, Endeavour Research Fellowships, przewidziano stypendia dla doktorantów, którzy chcieliby podjąć badania w Australii. Czas pobytu badawczego wynosi od 4 do 6 miesięcy, program pokrywa koszty podróży, koszty adaptacyjne, czesne, ubezpieczenia oraz miesięczne stypendium. Wymagana jest znajomość jęz. angielskiego oraz promesa przyjęcia na stypendium z uczelni australijskiej. 

Zobacz więcej »

The Taiwan Fellowship- stypendia na pobyt badawczy na Tajwanie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chin (Tajwanu) otwiera nabór wniosków do programu Taiwan Fellowship, skierowanego do naukowców (w tym doktorantów) prowadzących badania dotyczących Tajwanu, Chin, regionu Azji i Pacyfiku oraz innych zagadnień z zakresu sinologii. Stypendium umożliwia prowadzenie badań w uniwersytetach i instytutach badawczych na Tajwanie. Wzmagana znajomość języka angielskiego lub chińskiego. Termin zgłoszeń upływa 15 lipca 2013 r. 

Zobacz więcej »

Andrássy Europe Scholarship- stypendia dla politologów i historyków

Andrássy University w Budapeszcie prowadzi rekrutację na 12- miesięczne stypendium badawcze dla doktorantów historii, politologii, ekonomii i prawa. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego lub węgierskiego. Stypendium obejmuje miesięczne finansowanie w wysokości 170 000 forintów. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca. Więcej informacji na stronie Skrzydlatych Studiów i stronie Uniwersytetu.

Zobacz więcej »

Stypendia badawcze Concordia University (Kanada)

Do 30 lipca trwa nabór zgłoszeń do Quebec Merit Scholarship Program for Foreign Nationals 2014-2015, programu stypendialnego skierowanego do młodych naukowców wszystkich dziedzin. W ramach stypendium przewidziano finansowanie krótkich (do 4 miesięcy) i długich (do 3 lat) pobytów naukowych oraz świadczenia w wysokości 25 000 dolarów kanadyjskich rocznie i zwolnienie z opłat za studia. 

Zobacz więcej »

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska otwiera kolejny nabór wniosków do programu stypendialnego dla osób nieposiadających stopnia doktora, zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych. Stypendyści otrzymują grant na pobyt naukowy w USA, który może trwać od 3 do 10 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2013 r. Więcej informacji na stronie Fundacji [kliknij].

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze

Narodowe Centum Kultury ogłosiło dziesiątą edycję konkursu na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze. Preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, oryginalne w zakresie tematyki oraz napisane w sposób atrakcyjny dla czytelników. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2013 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia. W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokosci od 1500 do 5000 zł.

Zobacz więcej »

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki- moduł wspierający doktorantów

MNiSW otworzyło nabór wniosków do trzeciej edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Doktoranci mogą składać wnioski o dofinansowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych w ramach drugiego modułu Programu. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 8 lipca 2013 r. Więcej informacji na stronie Ministerstwa [kliknij].

Zobacz więcej »

Stypendia badawcze w Bielefeld Graduate School in History and Sociology

Bielefeld Graduate School in History and Sociology organizuje nabór na półroczne stypendium badawcze dla doktorantów historii, socjologii, politologii i antropologii. Uczestnicy stypendium mają możliwość prowadzenia badań, zbierania materiałów do swoich prac doktorskich oraz uczestniczenia w kursach i warsztatach oferowanych przez BGHS. Wymagana jest znajomość jęz. angielskiego lub niemieckiego i zgodność tematyki projektu badawczego z priorytetami badawczymi BGHS. 

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza do udziału w konkursie o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską dotyczącą tematyki rynku finansowego. Nagroda wynosi 15 000 zł, termin nadsyłania prac, na podstawie których nadano autorom tytuł doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, mija 15 sierpnia 2013 rokuZobacz więcej »

Konkurs Monografie- nabór wniosków do programu

Trwa nabór prac w konkursie MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, do którego zgłaszać można oryginalne i wcześniej niepublikowane prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs przeznaczony jest również dla osób przed doktoratem. Prace na konkurs przyjmowane są w trybie ciągłym, najbliższym termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia przez Radę Wydawniczą upływa 12 czerwca 2013 r. Na decyzję o przyjęciu pracy czeka się 4-6 miesięcy. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie FNP [kliknij].

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach