Finansowanie

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów- od dzisiaj w USOSie

W dniu dzisiejszym na kontach w USOSie pojawią się decyzje dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów (z Funduszu Pomocy Materialnej). Doktorantów, którzy składali wnioski o stypendia prosimy o sprawdzenie zakładki Dla studentów > Moje studia > Stypendia. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski, w tym wnioski z brakami formalnymi, które zostały uzupełnione lub wyjaśnione. 

Konkurs na pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych UE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają V edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Na konkurs można zgłaszać prace obronione w 2013 roku. Więcej informacji na stronie internetowej [kliknij].

Stawki świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Prezentujemy stawki świadczeń dla doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej ustalone na rok 2013/2014, w tym stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Grant NCN dla doktoranta Wydziału Teologicznego UKSW

Projekt mgra Tomasza Twardziłowskiego, doktoranta Biblistyki na Wydziale Teologicznym UKSW, został dofinansowany w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Projekt mgra Tomasza Twardziłowskiego nosi tytuł "Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, założenia, rezultaty, zastosowania". Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Zobacz więcej »

Grant NCN dla doktorantki Instytutu Psychologii UKSW

Projekt mgr Marii Kłym, doktorantki w Instytucie Psychologii UKSW, został dofinansowany w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Mgr Maria Kłym podejmuje badania nad kształtowaniem się poczucia tożsamości, dofinansowany projekt nosi tytuł "Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory". Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy badawczej!

Zobacz więcej »

Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

Uwaga: termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów został przedłużony do 22 października. Wnioski o stypendium składa się w Dziale Pomocy Materialnej. Wzory wniosków dostępne są na stronie DPM.

Stypendia MNiSW: informacje

Doktoranci ubiegający się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszeni są o składanie kompletnych wniosków, uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2013 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Dzień otwarty Funduszu Stypendialnego SCIEX

26 września odbędzie się dzień otwarty SCIEX, funduszu stypendialnego w ramach którego można pozyskać środki na pobyty badawcze w szwajcarskich ośrodkach naukowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na ul. Mokotowskiej 43, o godz. 11:00.

Zobacz więcej »

Konkurs "Debiut naukowy 2013"

Młodzi badacze zainteresowani problematyką zrównoważonego rozwoju zaproszeni są do wzięcia udziału w konkursie na artykuł, esej lub innowacyjny projekt, zatytułowanym "Debiut naukowy 2013". Projekt współorganizowany jest przez Biuro Poselskie prof. Jerzego Buzka. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w formie książkowej, w celu umozliwienia autorom wszczęcia przewodu doktorskiego, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Zobacz więcej »

Międzynarodowa szkoła letnia w Gruzji

Gruzińskie Muzem Narodowej wraz z Fundacją Naukową Szoty Rustawelego zapraszają na międzynarodową szkołę letnią w Dimanisi, skierowaną do młodych badaczy zainteresowanych historią, religią, językiem i kulturą Gruzji. Podczas szkoły słuchacze odbędą zajęcia teoretyczne i praktyczne z dziedziny sztuki, historii i archeologii Gruzji, a także etnologii i numizmatyki. 

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach