Finansowanie

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

HERA- nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło wraz z konsorcjum HERA (Humanities in the European Research Area) konkurs na międzynarodowe humanistyczne projekty badawcze, zatytułowany "Uses of the Past". W konkursie finansowane będą projekty, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie NCN.

Zobacz więcej »

Nowa wersja Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MNiSW ustanowiło zmodyfikowany Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach którego będzie można ubiegać się o granty m.in. na interdyscyplinarne projekty badawcze, projekty istotne dla polskiego dziedzictwa kulturowego i innowacyjne badania humanistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem MNiSW oraz stroną NPRH.

Zobacz więcej »

Stawki i progi stypendialne na rok akademicki 2014/2015

Zostały ustalone stawki i progi stypendialne dotyczące środków z Funduszu pomocy materialnej dla doktorantów. Więcej informacji w załączniku.

Rekrutacja do programu MOST na semestr letni

Rozpoczęła się rekrutacja na semestr leni do Programu MOST dla studentów i doktorantów i potrwa do końca listopada 2014 r.  Dla doktorantów skierowany jest pakiet ponad 200 ofert studiów w najlepszych ośrodkach akademickich w Polsce. Program ?MOST? umożliwia studiowanie  na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym.

Zobacz więcej »

Seminarium Rady Młodych Naukowców na UKSW

Zapraszamy młodych naukowców z Warszawy i okolic na 19-ste szkoleniowo-dyskusyjne seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbędzie się 28 kwietnia na UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. Auditorium Maximum, Aula Schumana) o godz. 11:00. W programie przewidziane są wystąpienia przedstawicieli NCN (prof. Jakub Gołąb), NCBiR (Paweł Kurzyński), MNiSW (Anna Koržinek) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego i absolwenci programu Top 500 Innovators. 

Zobacz więcej »

Spotkania informacyjne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania stypendiów w ramach programów oferowanych przez Komisję Fulbrighta. Spotkanie dotyczące stypendiów dla doktorantów Junior Advanced Research Award odbędzie się 12 marca o godz. 16:00 w siedzibie Komisji przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Zobacz więcej »

Termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw doktoranckich i składania sprawozdań rocznych z działalności kół i stowarzyszeń

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw doktoranckich w ramach trybu konkursowego upływa 10 marca b.r. o godz. 15:00, zgodnie z przyjętym 17 lutego Regulaminem rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie sprawozdania za działalność w minionym roku akademickim- do dnia 14 marca w formie elektronicznej na adres kola@uksw.edu.pl.

Zobacz więcej »

Doktoranci Wydziału Teologicznego- dodatkowy nabór do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów przeprowadzamy dodatkowy nabór do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich dla doktorantów Wydziału Teologicznego. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckie. Dodatkowy nabór trwa do 6 lutego (czwartek). 

Zobacz więcej »

Konkurs na najlepszy doktorat z zakresu komunikacji społecznej

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o mediach i komunikacji społecznej. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2013. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2014 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w postaci sfinansowania udziału w kongresach naukowych prestiżowych międzynarodowych towarzystw komunikologicznych. Zobacz więcej »

Nabór delegatów ZSD do Komisji ds. finansowania organizacji studenckich

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji ds. finansowania organizacji studenckich. Komisja będzie opowiedzialna za przyznawanie punktacji, według której finansowane będą inicjatywy doktoranckieKandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dane kontaktowe, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 27 stycznia 2014 r.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach