Finansowanie

warning: Creating default object from empty value in /home/doktoran/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Grant NCN dla doktorantki Instytutu Psychologii UKSW

Jest nam miło poinformować, że doktorantka Instytutu Psychologii UKSW i członek Parlamentu SaD, mgr Małgorzata Najderska, otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramamch konkursu Preludium, na przeprowadzenie badań w projekcie "Mocne strony charakteru u dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz podejściu skoncentrowanym na osobach". Gratulujemy!

Zobacz więcej »

Nabór uzupełniający do wydziałowych komisji stypendialnych

Nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób do utworzenia wydziałowych komisji stypendialnych na WNHiS, WFCh, WPK i WNH. Otwieramy wobec tego nabór uzupełniający, który potrwa do 20 października. Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Komisja zbiera się w listopadzie i grudniu, w zależności od ilości wniosków, które wpłynęły do DPM na początku roku akademickiego. W dalszych miesiącach Komisja zbiera się, o ile wpłyną kolejne wnioski.

Zobacz więcej »

Nabór do komisji stypendialnych i Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich

UWAGA! Nabór zostaje przedłużony do 9 października, godz. 15:00. Ogłaszamy nabór członków wydziałowych komisji stypendialnych, Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich na rok akademicki 2015/2016. 

Zobacz więcej »

"Dokąd zmierzasz doktorze, czyli cel to za mało"- spotkanie i coaching dla doktorantów UKSW

Zapraszamy doktorantów UKSW na spotkanie poświęcone finansowaniu doktoratu i prowadzeniu swojej ścieżki naukowej na studiach doktoranckich. W trakcie spotkania przedstawimy dostępne możliwości finansowania badań w ramach środków wewnętrznych i zewnętrznych oraz programy mobilności doktoranckiej. Główna część spotkania będzie miała charakter coachingowy i będzie poświęcona budowaniu koncepcji i prowadzeniu własnej ścieżki naukowej i zawodowej

Zobacz więcej »

Grant NCN dla doktorantki UKSW

Jest nam miło poinformować, że w ósmej edycji konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki otrzymała grant doktorantka UKSW, mgr Ewa Topolewska. Tematem projektu jest kołowy model stylów tożsamości. Mgr Ewa Topolewska jest doktorantką prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha i związana jest z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością IP UKSW.

Zobacz więcej »

Rozporządzenie MNiSW w sprawie sposobu podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Zobacz więcej »

Spotkania dot. programu ERASMUS+

Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat wyjazdów na studia i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+. Spotkania odbędą się 24 lutego (wtorek), o godz. 10:15 na kampusie przy ul. Dewajtis 5 (sala 052, bud. Starego Rektoratu) oraz o 16:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego (sala 327, bud. Auditorium Maximum). 

Zobacz więcej »

Nabór uzupełniający do Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich

Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW ogłasza nabór uzupełniający do Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich. Poszukujemy doktorantów z następujących wydziałów: WNH (2 osoby), WMP (2 osoby) i WPK (1 osoba).

Zobacz więcej »

Kursy zagraniczne MNiSW z zakresu kompetencji miękkich

MNiSW otwiera nabór na dwu- i trzytygodniowe kursy zagraniczne dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu kompetencji miękkich, finansowanych w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". Listy kandydatów mogą być zgłaszane przez jednostkę rekomendującą (dziekana, kierownika instytutu) do 28 lutego 2015 r.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach