Terminy wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów

Termin składania wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów- informacja

Ponieważ 10 października przypada w tym roku w sobotę, termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów zostaje wydłużony do 12 października. W tym dniu nie będzie jednak możliwe składanie wniosków osobiście w siedzibie DPM, ponieważ poniedziałek jest dniem zarezerwowanym na wewnętrzne prace Działu. Wnioski można jednak przesłać tego dnia za pośrednictwem poczty.

Zobacz więcej »

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku akademickim 2014/2015.

Zobacz więcej »

Ankieta Krajowej Reprezentacji Doktorantów dot. mobilności międzynarodowej doktorantów

Przekazujemy wiadomość od KRD i zachęcamy do wypełnienia ankiety:
Szanowne Doktorantki i Doktoranci! 
Uprzejmie prosimy Was o pomoc w zbieraniu informacji dotyczących wymiany międzynarodowej doktorantów w Polsce. Narzędziem do tego zadania jest specjalna ankieta stworzona przez Komisję ds. Badań Społecznych i Opinii KRD. Wyniki tej ankiety pozwolą nam na zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian, określenie stanu, ale też dobrych praktyk wymiany międzynarodowej polskich młodych naukowców.

Zobacz więcej »

Spotkanie integracyjne po Walnym Zebraniu SaD- formularz rejestracyjny

Ze względów organizacyjnych prosimy wszystkie osoby chcące wziąć udział w spotkaniu integracyjnym po Walnym Zebraniu Samorządu Doktorantów (6 października, godz. 19:30) o wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/16Q26c4LwuPLQoieaGr6XD0iZM9pWJBz3ybrJiTz4K54/viewform

Zobacz więcej »

Nabór do komisji stypendialnych i Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich

UWAGA! Nabór zostaje przedłużony do 9 października, godz. 15:00. Ogłaszamy nabór członków wydziałowych komisji stypendialnych, Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich na rok akademicki 2015/2016. 

Zobacz więcej »

Walne Zebranie SaD, spotkania informacyjne na wydziałach i integracja doktorantów UKSW

Zapraszamy wszystkich doktorantów UKSW na pierwsze, historyczne Walne Zebranie Samorządu Doktorantów, które odbędzie się 6 października (wtorek) o godz. 18:00 w sali 201, bud. 23 (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3) oraz na spotkanie integracyjne w Przystanku Młociny, bezpośrednio po zebraniu. Zobacz więcej »

Odbiór zaświadczeń dla delegatów Samorządu do gremiów uczelnianych

Doktoranci, którzy w mijającym roku akademickim pełnili funkcję delegatów Samorządu do gremiów uczelnianych, mogą odebrać zaświadczenia w sekretariatach studiów doktoranckich na swoich wydziałach od poniedziałku, 21 września (w godzinach pracy sekretariatów).

Zobacz więcej »

Rozgrywki siatkówki plażowej dla doktorantów

Łódzkie Porozumienie Doktorantów zaprasza wszystkich doktorantów udziału w rozgrywkach siatkówki plażowej, które odbędą się 25 lipca br. w Łodzi na obiektach MOSiR-u przy ulicy Małachowskiego 5/7 (Park 3-maja). Rejestracja trwa do 11 lipca. Wszelkie informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie: http://www.lpd.lodz.pl/blog/2015/06/siatkowka-plaza-2015.

Zobacz więcej »

Fitness Club S4 w wakacje

Informujemy, że oferta dla doktorantów UKSW w Fitness Club S4 nie będzie aktywna w czasie wakacji (lipiec-wrzesień). Zapraszamy do korzystania z programu karnetów od października.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach