Fitness Club S4- karnety dla doktorantów UKSW na listopad

Do dnia 29 października (do godz. 19:00) przyjmujemy opłaty za karnety do Fitness Club S4 za listopad. Doktoranci UKSW mogą uczestniczyć w programie Fitness Clubu S4 obejmującym karnet open na siłownię oraz 2 lub 3 zajęcia grupowe w tygodniu

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WNH

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Nauk Humanistycznych.

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WNHiS

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 26 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych.

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WT

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 22 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Teologicznym.

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WFCh

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 22 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD- wyniki wyborów do WRD WPK

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 22 października 2015 r. o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Zobacz więcej »

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD

Obwieszczenie Komisji Wyborczej SaD z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkole Nauk Ścisłych.

Posiedzenie wyborcze odbyło się dnia 20 października o godz. 10:00, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W związku z §4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UKSW, wobec braku wystarczającej liczby uczestników posiedzenia, wyborów nie przeprowadzono. Wydziałowa Rada Doktorantów WMP SNŚ nie została utworzona.

Zobacz więcej »

Uchwała Komisji Wyborczej SaD w sprawie wzoru kart do głosowania i trybu przeprowadzania wyborów do WRD

Komisja Wyborcza SaD UKSW uchwaliła wzór kart do głosowania oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Wydzialowych Rad Doktorantów. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.

http://doktoranci.uksw.edu.pl/node/306

Zobacz więcej »

Nabór uzupełniający do wydziałowych komisji stypendialnych

Nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób do utworzenia wydziałowych komisji stypendialnych na WNHiS, WFCh, WPK i WNH. Otwieramy wobec tego nabór uzupełniający, który potrwa do 20 października. Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Komisja zbiera się w listopadzie i grudniu, w zależności od ilości wniosków, które wpłynęły do DPM na początku roku akademickiego. W dalszych miesiącach Komisja zbiera się, o ile wpłyną kolejne wnioski.

Zobacz więcej »

Wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów: informacje i krótki przewodnik

W trzeciej dekadzie października odbędą się na naszej Uczelni wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów. Jest to pierwszy raz, kiedy pojawią się wydziałowe struktury Samorządu Doktorantów, wprowadzone nowym Regulaminem SaD. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o WRD i z krótkim przewodnikiem po zasadach przeprowadzania wyborów do WRD.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach