Grant NCN dla doktorantki Instytutu Psychologii UKSW

Jest nam miło poinformować, że doktorantka Instytutu Psychologii UKSW i członek Parlamentu SaD, mgr Małgorzata Najderska, otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramamch konkursu Preludium, na przeprowadzenie badań w projekcie "Mocne strony charakteru u dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz podejściu skoncentrowanym na osobach". Gratulujemy!

Zobacz więcej »

Rada Instytutu Filozofii: dodatkowy nabór

WRD WFCh poszukuje przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Filozofii. Nabór pozostanie otwarty do 20 listopada. Czekamy na zgłoszenia poprzez formularz. WRD zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru dodatkowego przed wyznaczonym terminem.

Zobacz więcej »

Nowe składy organów Samorządu Doktorantów

Podczas I Posiedzenia Parlamentu SaD dokonano wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015/2016. Zarząd debiutuje w nowym, 5-osobowym składzie, w którym znaleźli się: Przewodniczący- mgr Mateusz Kot (WT), Wiceprzewodniczący- mgr Zuzanna Maj (WPK) i mgr Michał Małek (WT), Sekretarz- mgr Igor Kilanowski (WPK) oraz Skarbnik- mgr Justyna Słowińska (WT). W trakcie posiedzenia Parlament zadecydował o 3-osobowym składzie Komisji Rewizyjnej, do której weszli: mgr Kamil Bomber (WT), mgr Anna Chciałowska (WPK) oraz mgr Marta Olkowicz (WPK). 

Zobacz więcej »

Nabory Wydziałowej Rady Doktorantów WNHiS- rady instytutów i komisje wydziałowe

Zgodnie z §14 pkt. 1.2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór doktorantów do komisji wydziałowych WNHiS i rad instytutówZgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmujemy do dnia 18 listopada 2015 r. do godz. 20.00. 

Zobacz więcej »

Nabór przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu

Na podstawie §26 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór przedstawicieli doktorantów do następujących organów kolegialnych Uniwersytetu:

  • Rada Rektorska
  • Senacka komisja ds. organizacyjno-regulaminowych;
  • Senacka komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń;
  • Senacka komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej;
  • Rada Biblioteczna
  • Zespół ds. jakości kształcenia Studium Języków Obcych
  • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna (2 miejsca)
  • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów (10 miejsc)
  • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów (10 miejsc)

Nabór do Komisji Rewizyjnej

Na podstawie §16 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów otwieramy nabór do Komisji Rewizyjnej SaD. Nabór otwarty jest dla wszystkich doktorantów UKSW. Wybory odbędą się w trakcie I Posiedzenia Parlamentu SaD.

Zobacz więcej »

I Posiedzenie Parlamentu SaD

Zapraszamy wszystkich członków Wydziałowych Rad Doktorantów na I Posiedzenie Parlamentu Samorządu Doktorantów, które odbędzie się dnia 12 listopada, o godz. 18:00 w sali 327, bud. 21 (Auditorium Maximum, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3). 

Ramowy program posiedzenia

Zobacz więcej »

Nabory Wydziałowej Rady Doktorantów WFCh- Rada Wydziału, Rady Instytutów i komisja wydziałowa

Aktualizacja- nabór do Rad Instytutów! Wydziałowa Rada Doktorantów WFCh ogłasza nabór na stanowiska przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału (3 miejsca), Radzie Instytutu Psychologii (1 miejsce), Radzie Instytutu Filozofii (1 miejsce) oraz w Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (1 miejsce). Nabór jest otwarty do 10 listopada. 

Zobacz więcej »

Informacje Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów, rozpatrująca wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, zebrała się 29 października na posiedzeniu, w trakcie którego dokonała weryfikacji wszystkich złożonych wniosków. Część wniosków została skierowana do wyjaśnienia lub uzupełnienia. Komisja przekazała Zarządowi SaD rozkład punktacji we wnioskach, na podstawie którego zostaną uchwalone stawki stypendiów- decyzje w tej sprawie zostaną podjęte na posiedzeniu w najbliższym tygodniu (2-6 listopada).

Zobacz więcej »

Nowe zasady finansowania organizacji doktoranckich

Wszedł w zycie Regulamin rejestracji i finansowania organizacji doktoranckich, który zmienia zasady wnioskowania o dofinansowanie inicjatyw oraz reguluje tryb pracy Komisji konkursowej ds. finansowania organizacji doktoranckich. Zasady te będą obowiązywały już przy najbliższej transzy konkursowej, tj. 10 stycznia 2016 r.. Zapraszamy do zapozania się z najistotniejszymi zmianami.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach