Konferencja "Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku"

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na III Interdyscyplinarną Konferencję Doktorantów zatytułowaną  "Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku", która odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2013 r. Zobacz więcej »

Konferencja "Mózg - umysł - religia"

W dniach 2-3 marca 2013r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się konferencja studentów i doktorantów zatytułowana "Mózg - umysł - religia", poświęcona zagadnieniom wspólnym dla neuronauk i religioznawstwa. Preferowane tematy to m.in. ewolucja człowieka i ewolucja religii, neuroteologia, doświadczenie religijne i jego podstawy, zależność między chorobami psychicznymi a religijnością, rytuał oraz religia w perspektywie antropologii fizycznej. Termin nadsyłania abstraktów mija 1 lutego.

Zobacz więcej »

Trwa nabór wniosków w ramach programu ETIUDA realizowanego przez NCN

Od 15 grudnia 2012r. do 15 marca 2013 r. otwarty jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w ramach programu ETIUDA, skierowanego do młodych naukowców, którzy otworzyli przewód doktorski lub zobowiązują się do jego wszczęcia do 30 czerwca 2013 roku. Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2013 r

Zobacz więcej »

Trwa nabór wniosków w ramach programu LIDER realizowanego przez NCBiR

Do 15 lutego 2013r. trwa nabór wniosków w ramach programu LIDER, skierowanego do osób, które nie ukończyły 35 roku życia i posiadają tytuł naukowy magistra lub doktora (uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ubiegania się o dofinansowanie). Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Zobacz więcej »

Życzenia świąteczne

Konferencja ?Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)"

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji:

?Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)".
 
Konferencja odbędzie się 11 marca 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 23.

Stawki stypendialne

Opublikowane zostały progi i stawki stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2012/2013. 

 

Zaproszenie na Sejmik Doktorantów

Szanowni Doktoranci

W imieniu Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW chciał bym Was serdecznie zaprosić na Sejmik Doktorantów UKSW który odbędzie się w dniu 1 października w sali 1927 na kampusie im Ryszarda Rumianka na warszawskich Młocinach (ul Wóycickiego) w sali 1927 budynku Instytutu Ekologii i Bioetyki (budynek 19) o godzinie 19.00.

Zobacz więcej »

Uniwersytecka msza św. w intencji dr Józefa Szaniawskiego

W dniu 24 września 2012 r. o godz. 9:00 w kaplicy uniwersyteckiej (ul. Dewajtis 5) zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. dra Józefa Szaniawskiego. Księży prosimy o zabranie alb i stuł.

Stypendia dla najlepszych doktorantów

W związku ze zmianą Regulaminu pomocy materialnej dla studentów oraz Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów, na stronach Działu Pomocy Materialnej zostały zamieszczone nowe wnioski dla studentów i doktorantów: Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach