Warszawski Bal Doktorantów 2013

Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej zapraszają II Warszawski Bal Doktorantów, który odbędzie się 20 kwietnia w Auli Gmachu Fizyki PW. Cena biletu wynosi 100zł/os., w cenę wliczony jest catering, oprawa muzyczna i występy artystyczne. Obowiązują stroje wieczorowe. Start imprezy o godz. 20.00. Zobacz więcej »

II Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na drugą edycję Interdyscyplinarnych Spotkań Mediewistycznych, które odbędą się w dniach 16-17 maja 2013 r. Do udziału zaproszeni są w szczególności studenci i doktoranci prowadzący badania w obszarze historii, archeologii, etnologii, filozofii, historii sztuki oraz filologii. Zobacz więcej »

Tydzień Mózgu w Warszawie

Instytut Biologii doświadczalnej PAN zaprasza na Światowy Tydzień Mózgu- imprezę naukową, na której prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań układu nerwowego. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii

Zobacz więcej »

Konferencja "Pamięć, kultura i religia"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Instytut Socjologii UW, wchodzącą w skład spotkań naukowych pt. 'Perspektywy postsekularne', dotyczących relacji między teologią, wiarą a naukami społecznymi. Konferencja będzie poruszała problem rozdziału między studiami nad pamięcią i kulturą a myślą religijną. Sympozjum odbędzie się 15 maja 2013 r. w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Zobacz więcej »

Kalendarz posiedzeń Zarządu SD

Zapraszamy do skorzystania z możliwości osobistego kontaktu z nami na posiedzeniach Zarządu. Każde zebranie może rozpocząć się od rozpatrzenia wolnych wniosków doktorantów. Najbliższe terminy zebrań będziemy umieszczać w zakładce 'Struktura Samorządu'.  

Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców MNiSW

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Rady Młodych Naukowców MNiSW na jej czwartą kadencję. RMN jest organem pomocniczym MNiSW, którego zadania obejmują m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Zobacz więcej »

VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne

W dniach 9-10 kwietnia 2013 r. odbędą się VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, w ramach których przewidziane są sesje referatowe, posterowe oraz warsztaty ANOVA Forum. Tematyka konferencji obejmuje psychologię mainstreamową, psychologię niszową oraz filozofię psychologii. Zobacz więcej »

Spotkanie doktorantów WFCH z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

1 marca (piątek) o godz. 12.00 w sali 201 bud. 23 (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3) odbędzie się spotkanie doktorantów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu- istnieje możliwość uzyskania zaświadczeń o udziale w spotkaniu w celu przedłożenia w miejscu pracy.

Zaległe stypendia doktoranckie- aktualizacja

Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW skierował pismo do Kwestora UKSW z prośbą o wyjaśnienie opóźnień w wypłatach stypendiów doktoranckich, ze względu na sprzeczne informacje uzyskane dotychczas w tej sprawie. O postępach w tej kwestii będziemy informować na bieżąco. Załączamy złożone pismo.

Aktualizacja: otrzymaliśmy odpowiedź Kwestora (w załączniku).

Zobacz więcej »

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego - uchwała Polskiej Akademii Nauk

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło w grudniu Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, adresowany do wszystkich pracowników naukowych. Został on opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, powołaną w 2010 roku. Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach