Życzenia z okazji Świąt Wielkiejnocy

Konferencja międzynarodowa "Finansowanie szkolnictwa wyższego"

W dniach 28-29 czerwca 2013 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Finansowanie szkolnictwa wyższego. W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji", organizowana przez Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego. W gronie panelistów konferencji wystąpią m.in.: Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Jamil Salmi z Banku Światowego, Henry Levin z  Columbia University oraz wielu innych. 

Zobacz więcej »

Konferencja naukowa "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - fundamenty - wyzwania"

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - fundamenty - wyzwania", która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 r.  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorzy konferencji pragną podjąć debatę podjąć debatę nad społeczeństwem obywatelskim w Polsce, sięgnąć do tradycji i znaleźć wzory, w oparciu o które można dziś budować aktywne społeczeństwo, kształtować postawy odpowiedzialności za państwo i współobywateli. 

Zobacz więcej »

Piąty nabór do konkursu "Preludium" Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło kolejny nabór do konkursu "Preludium", skierowanego do młodych badaczy, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Zgłaszane projekty, obejmujące badania podstawowe, muszą być zrealizowane w ciągu 12 do 36 miesięcy, roczne finansowanie nie może przekroczyć 50 tys. zł. Wewnętrzny termin składania wniosków w BBN UKSW upływa 15 maja 2013 r. Zachęcamy wszystkich doktorantów UKSW do ubiegania się o grant w ramach konkursu!

Zobacz więcej »

Konferencja naukowa "Hiszpania i chrześcijaństwo. Tradycja i tożsamość"

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję "Hiszpania i chrześcijaństwo. Tradycja i tożsamość", która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2013 r.  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorzy konferencji pragną podjąć debatę nad rolą  chrześcijaństwa w Hiszpanii ? w różnych aspektach, na przestrzeni  dziejów (od epoki Wizygotów po początek XXI wieku). Zobacz więcej »

Druga edycja konferencji "Młoda Psychologia" na UKSW

Z wielką przyjemnością zapraszamy na drugą edycję studencko-doktoranckiej konferencji "Młoda Psychologia", organizowanej przez Sekcję Badawczą Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW. Będzie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich badań podczas sesji referatowych i posterowych. Elementem konferencji po raz kolejny będą nagrody "Ikary Psychologii" dla wyróżniających się prac empirycznych. Przewidziana jest także publikacja pokonferencyjna

Zobacz więcej »

Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2013- rekrutacja

Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza to trzydniowe seminarium z najlepszymi polskimi ekonomistami organizowane już po raz ósmy przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Odbędzie się ono w dniach 19-21 kwietnia 2013 r. (piątek-niedziela) w Warszawie, a jego tematem będą: "Ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce". Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz noclegi dla osób spoza Warszawy. Do uczestnictwa zaproszeni są studenci, absolwenci oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 32 r.ż. 

Zobacz więcej »

Stypendium dla najlepszych doktorantów- AKTUALIZACJA

Wszyscy doktoranci, którzy nie zgadzają się z decyzją odnośnie przyznania/odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów (z Funduszu Pomocy Materialnej) lub do dzisiaj nie otrzymali takiej decyzji, proszeni są o skierowanie pisemnego odwołania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia. Wgląd do swoich dokumentów i rozpatrzonego wniosku można uzyskać w Dziale Pomocy Materialnej- prosimy o sprawdzenie zgodności otrzymanej punktacji ze złożonymi dokumentami.

Zobacz więcej »

Program stypendialny Instytutu Spraw Publicznych- nabór

Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór do 6-miesięcznego programu stypendialnego "Nauka i Społeczeństwo", w ramach dwóch programów realizowanych przez ISP- Polityki Migracyjnej oraz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego. Stypendyści podejmują pracę w elastycznym wymiarze godzin (ok. 3 dni w tygodniu), otrzymują wynagrodzenie (2,5 tys. zł. brutto) i biorą udział w bieżącej pracy Instytutu (międzynarodowe projekty badawcze, konferencje, indywidualna opieka Kierownika Programu). 

Zobacz więcej »

Dofinansowanie Prorektora ds. studenckich i kształcenia dla inicjatyw studenckich

27 marca 2013 r. mija kolejna tura składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw studenckich. Dofinansowanie to przeznaczone jest również dla organizacji zrzeszających doktorantów- pod warunkiem, że studenci stanowią w nich większość. W aktualnej turze finansowane są inicjatywy, których realizacja nastąpi między kwietniem a grudniem 2013 r

Wymagane wnioski znajdują się w zakładce 'Wnioski i dokumenty'.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich oraz na stronie Uniwersytetu.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach