Rekrutacje Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów poszukuje kandydatów na przedstawicieli KRD do Zespołu Ekspertów Bolońskich i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową (sekretariat[at]krd.org.pl) do 10 września 2013 r. Zakres obowiązków i wymagania dla kandydatów oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie KRD [kliknij].

Panel Filozoficzny w ramach Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Zapraszamy na Panel Filozoficzny "Umysł i poznanie", który odbędzie się 25 października 2013 r. w ramach Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedmiotem panelu będą zagadnienia związane z teoriami umysłu i poznania, epistemologią, filozofią języka. logiką i kognitywistyką. Propozycje wystąpień (w jęz. polskim lub angielskim) można przesyłać do 31 sierpnia. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w jęz. angielskim. Zobacz więcej »

Trzeci nabór tekstów do czasopisma naukowego StRuNa

Trwa nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego "StRuNa- Biuletyn Młodych Naukowców". StRuNa jest ogólnopolskim, niezależnym czasopismem drukowanym, otwartym dla młodych naukowców prowadzących badania w ramach różnych dziedzin nauki. Najlepsze teksty zgłoszone w aktualnym naborze ukażą się w listopadzie 2013 roku

Zobacz więcej »

Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich"

Warszawskie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów zapraszają na konferencję zatytułowaną "Model funkcjonowania studiów doktoranckich: Praktyka. Etyka. Finansowanie", która odbędzie się w dniach 25-27 października 2013 r. w Warszawie. Wykłady w ramach konferencji zostaną poprowadzone w formie szkoleń eksperckich i będą obejmowały zagadnienia związane m.in. z relacją promotor-doktorant, etyką badań, modelem studiów doktoranckich w jednostkach PAN i finansowaniem badań

Zobacz więcej »

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym- konsultacje społeczne

Do 27 lipca można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, skierowanego do konsultacji społecznych przez MNiSW. Uwagi można zgłaszać do Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów- drogą mailową [kliknij] lub przez Facebooka [kliknij]. Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy na stronie MNiSW [kliknij].

Zobacz więcej »

Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski wraz z Polską Sekcją Patrystyczną zapraszają na konferencję międzynarodową Między 'religio licita' a 'religio regalis'. Kościół i teologia czasu przemian (w 1700. rocznicę ?Edyktu Mediolańskiego?, która odbędzie się w dniach 21-23 października 2013r. w Lublinie. Tematem konferencji będą zmiany, które dokonały się w Kościele i teologii od tzw. "Edyktu Mediolańskiego"- nadania chrześcijaństwu statusu religii panującej. 

Zobacz więcej »

Konsultacje społeczne projektu zmian dot. zał. nr 4 do Statutu UKSW

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmian dot. zał. nr 4 do Statutu UKSW - "Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich". Dyskusja toczy się pod adresem forum.uksw.edu.pl - logowanie przez Centralny System Uwierzytelniania. Konsultacje trwają do 8 września 2013 r. Zachęcamy doktorantów do odwiedzania tego forum- regularnie otwierane są tam dyskusje dotyczące projektów zmian różnych uniwersyteckich regulacji prawnych. 

Międzynarodowa szkoła letnia w Gruzji

Gruzińskie Muzem Narodowej wraz z Fundacją Naukową Szoty Rustawelego zapraszają na międzynarodową szkołę letnią w Dimanisi, skierowaną do młodych badaczy zainteresowanych historią, religią, językiem i kulturą Gruzji. Podczas szkoły słuchacze odbędą zajęcia teoretyczne i praktyczne z dziedziny sztuki, historii i archeologii Gruzji, a także etnologii i numizmatyki. 

Zobacz więcej »

Konferencja "Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu"

Instytut Socjologii UW, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz czasopismo naukowe "Stan Rzeczy" zapraszają na interdyscyplinarną konferencję "Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu", która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Zobacz więcej »

Konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki

Rada Młodych Naukowców zaprasza do zgłaszania uwag do "Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw" [klikni], skierowanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konsultacje trwają do 12 lipca b.r., RMN czeka na uwagi do 3 lipca drogą mailową: rmn[at]nauka.gov.pl.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach