Nabór członków komisji stypendialnych

Zarząd Samorządu Doktorantów ogłasza nabór członków Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów w roku akademickim 2013/2014. Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, natomiast Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów- wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów. Praca komisji przypada przede wszystkim na miesiące listopad i grudzień.

Stypendia MNiSW: informacje

Doktoranci ubiegający się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszeni są o składanie kompletnych wniosków, uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2013 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Sympozjum: 30 lat Kodeksu Prawa Kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zaprasza do udziału w międzynarodowym sympozjum "30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce", które odbędzie się 16 października w Auli Jana Pawła II (kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5). Zobacz więcej »

Spotkanie informacyjne dla doktorantów WFCh

Zapraszamy doktorantów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, zwłaszcza tych nowoprzyjętych, do udziału w spotkaniu informacyjnym z władzami wydziału, które odbędzie się 24 września o godz. 18:00 w sali 1454, bud. 14 (Instytut Psychologii). Tematem spotkania będzie m.in. nowy program studiów doktoranckich z psychologii i filozofii. Spotkanie będzie także okazją do omówienia kwestii organizacyjnych związanych z organizacją studiów i najbliższym rokiem akademickim. 

Dzień otwarty Funduszu Stypendialnego SCIEX

26 września odbędzie się dzień otwarty SCIEX, funduszu stypendialnego w ramach którego można pozyskać środki na pobyty badawcze w szwajcarskich ośrodkach naukowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na ul. Mokotowskiej 43, o godz. 11:00.

Zobacz więcej »

Nowy program studiów doktoranckich na WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem studiów doktoranckich z psychologii i filozofii, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 12 września 2013 r. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie nowego programu kontynuują studia zgodnie z nowym programem, proporcjonalnie do stopnia realizacji jego założeń. Więcej informacji na stronie WFCh.

Konkurs "Debiut naukowy 2013"

Młodzi badacze zainteresowani problematyką zrównoważonego rozwoju zaproszeni są do wzięcia udziału w konkursie na artykuł, esej lub innowacyjny projekt, zatytułowanym "Debiut naukowy 2013". Projekt współorganizowany jest przez Biuro Poselskie prof. Jerzego Buzka. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w formie książkowej, w celu umozliwienia autorom wszczęcia przewodu doktorskiego, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Zobacz więcej »

Konsultacje zmian w programie studiów doktoranckich WFCh

Władze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zapraszają do zapoznania się z propozycjami zmian w programie studiów doktoranckich i programach kształcenia na tym wydziale. Uwagi można kierować do prodziekana, ks. Adama Swieżyńskiego (a.swiezynski[at]uksw.edu.pl) do 8 września 2013 r. Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronie WFCh [kliknij].

Konferencja "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego"

Samorząd Doktorantów UMK zaprasza na drugą edycję konferencji "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego", która odbędzie się w dniach 16-17 września 2013 r. w Toruniu. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja stanie się okazją do interdyscyplinarnej dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z realizacją rozwiązań prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

Zobacz więcej »

Przypomnienie: nowe zasady przyznawania ulg ZTM

Zgodnie z §1.2) Uchwały nr LXI/1666/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. od 1 kwietnia 2014 r. ulga doktorancka na przejazdy komunikacją miejską dotyczyć będzie jedynie biletów długookresowych i doktorantów poniżej 30 roku życia. Do 31 marca 2014 r. obowiązują dotychczasowe zasady przyznawania ulg.

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach