Konsultacje społeczne kryteriów dokonywania ocen przez Polską Komisję Akredytacyjną

Zapraszamy do zapoznania się z projektami nowych kryteriów i zakresu oceny programowej i instytucjonalnej, które będą stanowiły podstawę ocen dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. PKA jest niezależną instytucją uprawnioną do oceniania jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych. 

Zobacz więcej »

Aktualne dane kontaktowe i dyżury Zarządu Samorządu Doktorantów

W zakładce 'Kontakt' pojawiły się aktualne dane kontaktowe do Zarządu SaD i Przewodniczącej. W tym roku akademickim można spotkać się z nami także podczas dyżurów w siedzibie SaD w środy (8:30-10:30) i czwartki (15:00-17:00). 

Zobacz więcej »

Nabór na stanowiska delegatów do organów uniwersyteckich i wydziałowych

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na stanowiska delegatów Zarządu Samorządu Doktorantów do poszczególnych organów uczelnianych i wydziałowych. Kandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie, do dnia 31 października 2014 rna adres doktoranci@uksw.edu.pl. 

Zobacz więcej »

Nowy skład Samorządu Doktorantów na kadencję 2014/2015

16 października 2014 r. uczestnicy Sejmiku Doktorantów wybrali nowe władze Samorządu Doktorantów, które podejmą pracę w roku akademickim 2014/2015. Pragniemy podziękować ustępującym członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za ich pracę podczas ubiegłej kadencji. Dziękujemy również wszystkim doktorantom, którzy wzięli udział w Sejmiku za chęć aktywnego uczestniczenia w życiu Samorządu Doktorantów.

Zobacz więcej »

Sprawozdanie Zarządu SaD z działalności w roku 2013/2014

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW z działalności w roku akademickim 2013/2014 oraz z projektem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów (po konsultacji z Zespołem Radców Prawnych UKSW), który stanowi jeden z efektów pracy ZSaD w mijającej kadencji.

Dodatkowy nabór do komisji stypendialnych [NIEAKTUALNE]

Z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów ogłaszamy dodatkowy nabór do Wydziału Teologicznego (1 miejsce). Nabór do dla doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego jest już zamknięty z powodu otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń- wszystkim kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Doktorantów WT prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, wydział, rok studiów, informacje kontaktowe- telefon) na adres doktoranci@uksw.edu.pl do 20 października (poniedziałek).

Zobacz więcej »

Nabór na stanowiska delegatów do komisji stypendialnych- do 9 października

Zarząd Samorządu Doktorantów ogłasza nabór członków Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów w roku akademickim 2014/2015. Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, natomiast Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów- wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów. 

Zobacz więcej »

Odbiór zaległych zaświadczeń dla delegatów Samorządu Doktorantów- AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA. Doktoranci, którzy nie odebrali przed wakacjami zaświadczeń z tytułu sprawowania funkcji delegata do gremiów uczelnianych, mogą odebrać zaświadczenia w następujących miejscach: doktoranci WT-  w sekretariacie studiów doktoranckich, doktoranci WPK - w dziekanacie, doktoranci WNHiS oraz WFCh - w punkcie ksero w bud. 23. Przepraszamy za zmiany.

Zobacz więcej »

Wybory do Samorządu Doktorantów UKSW i spotkanie integracyjne

Zapraszamy wszystkich doktorantów naszego Uniwersytetu na sprawozdawczo - wyborczy Sejmik Doktorantów i towarzyszące mu spotkanie integracyjne. Sejmik odbędzie się 16 października (czwartek) o godz. 16:30, w sali 106 budynku Auditorium Maximum (bud. 21, kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3)Podczas Sejmiku wysłuchamy sprawozdania organów Samorządu Doktorantów z działalności w minionym roku akademickim i wybierzemy nowy skład tych organów na nową kadencję spośród kandydatów zgłoszonych w trakcie Sejmiku. 

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach