Kalendarze dla Doktorantów

Dzięki uprzejmości Samorządu Studentów otrzymaliśmy kalendarze akademickie, które możemy rozdać Doktorantom - zapraszamy chętnych po odbiór do naszej siedziby - w godzinach dyżurów. Ilość sztuk ograniczona :)

Zobacz więcej »

Spotkanie informacyjne dla doktorantów WFCh i konsultacje Pakietu regulacji dot. studiów doktoranckich

Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Kierownik Studiów Doktoranckich zapraszają Doktorantów na spotkanie informacyjne połączone z dyskusją na temat projektu regulacji dot. studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się 28 stycznia (środa) o godz. 17:30, sala 201, bud. 23 (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3). Osoby chętne do zapoznania się z dokumentami, których będzie dotyczyło spotkanie, prosimy o kontakt mailowy (doktoranci@uksw.edu.pl).

Zobacz więcej »

Zaproszenie na Rekolekcje Adwentowe 2014 dla pracowników, przyjaciół i studentów UKSW

Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe 2014 organizowane w dniach 19-21 grudnia przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego oraz Parafię Bł. Edwarda Detkensa w Lasku Bielańskim. Do udziału w rekolekcjach zaproszeni są pracownicy, przyjaciele Uniwersytetu, studenci i doktoranci. Więcej informacji w załączniku.

Spotkanie Opłatkowe Samorządu Doktorantów UKSW

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów UKSW na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia (czwartek) o godz. 16:30 w Dobrym Miejscu (ul. Dewajtis 3, Sala Błękitna). Będzie to ostatnia w tym roku kalendarzowym okazja do integracji naszego środowiska- a wszyscy uczestnicy poprzednich spotkań wiedzą, że warto w nich uczestniczyć :) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy wszystkich chętnych o zarejestrowanie się poprzez formularz. 

Zobacz więcej »

"Diagnoza stanu studiów doktoranckich" oraz ankieta dotycząca patologii na studiach doktoranckich

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Diagnoza stanu studiów doktoranckich", opracowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Jest to wersja wstępna dokumentu- KRD prowadzi uzupełniającą ankietę dotyczącą patologii na studiach doktoranckich. Zachęcamy do jej wypełnienia- ankietę można wielokrotnie edytować. Badanie prowadzone jest do 7 grudnia. Więcej informacji na stronie KRD.

Zobacz więcej »

Stawki i progi stypendialne na rok akademicki 2014/2015

Zostały ustalone stawki i progi stypendialne dotyczące środków z Funduszu pomocy materialnej dla doktorantów. Więcej informacji w załączniku.

Dodatkowy nabór do organów wydziałowych

Ogłaszamy dodatkowy nabór do organów wydziałowych WNHiS, WFCh, WNH i WMP w ramach powstałych wakatów. Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń do dnia 23 listopada (niedziela). Kandydatów prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów, nr telefonu, dotychczasowa działalność na Uniwersytecie na adres doktoranci@uksw.edu.pl. 

Zobacz więcej »

Rekrutacja do programu MOST na semestr letni

Rozpoczęła się rekrutacja na semestr leni do Programu MOST dla studentów i doktorantów i potrwa do końca listopada 2014 r.  Dla doktorantów skierowany jest pakiet ponad 200 ofert studiów w najlepszych ośrodkach akademickich w Polsce. Program ?MOST? umożliwia studiowanie  na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym.

Zobacz więcej »

Zaproszenie do zgłaszania artykułów do recenzowanego czasopisma "Pisma Humanistyczne"

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do nadsyłania artykułów do XII numeru recenzowanego czasopisma "Pisma Humanistyczne"Temat przewodni numeru, pod który należy sprofilować problematykę badawczą to "Czas i przestrzeń w refleksji humanistyki i nauk  społecznych"Artykuły w objętości 12-20 stron należy nadsyłać do 15 grudnia 2014 r. na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl. 

Zobacz więcej »

Konferencja "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś"

Koło Naukowe Mysli Politycznej i Prawnej UKSW zaprasza do udziału w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś", która odbędzie się 11 - 12 grudnia 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do udziału w Konferencji zaproszeni są przedstawiciele wszystkich dziedzin naukowych. 

Zobacz więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach