Kalendarz posiedzeń Zarządu SD

Zapraszamy do skorzystania z możliwości osobistego kontaktu z nami na posiedzeniach Zarządu. Każde zebranie może rozpocząć się od rozpatrzenia wolnych wniosków doktorantów. Najbliższe terminy zebrań będziemy umieszczać w zakładce 'Struktura Samorządu'.  

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach