Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców MNiSW

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Rady Młodych Naukowców MNiSW na jej czwartą kadencję. RMN jest organem pomocniczym MNiSW, którego zadania obejmują m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Rada wskazuje również bariery, które napotykają naukowcy na początku swojej kariery i przygotowuje rekomendacje rozwiązań wspomagających.

Rada Młodych Naukowców podejmuje także wiele samodzielnych działań. W obecnej kadencji jest m.in. inicjatorem Forum Młodych Uczonych, a także cyklu spotkań z młodymi uczonymi Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators.

Członkiem Rady może zostać osoba posiadająca znaczące osiągnięcia naukowe, która nie ukończyła 35 roku życia.

Rekrutacja trwa do 18 marca, prowadzona jest drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie MNiSW.

(Informacje pochodzą ze strony MNiSW)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach