Przedstawiciele w organach UKSW

Delegaci doktorantów do organów UKSW i innych gremiów: rok akademicki 2015/2016

Organy uniwersyteckie

Senat UKSW: mgr Zuzanna Maj (WPK)

Komisje senackie:

 • ds. organizacyjno-regulaminowych: mgr Katarzyna Kozera (WT)
 • ds. kadr naukowych: mgr Natalia Smolińska (WPK)
 • ds. mienia i finansów: vacat
 • ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej: mgr Grzegorz Kurp (WFCh)

Uczelniana komisja dyscyplinarna: mgr Maria Brzuzek (WNHiS), mgr Natalia Smolińska (WPK)

Rada Rektorska: mgr Igor Kilanowski (WPK)

Rada biblioteczna: mgr Magdalena Kulesza (WNHiS)

Zespół ds. jakości kształcenia Studium Języków Obcych: mgr Ilona Skoczeń (WFCh)

Komisja konkursowa ds. finansowania organizacji doktoranckich:

 • mgr Sylwia Mazurek (WT)
 • mgr Magdalena Kap (WT)
 • mgr Joanna Kleszczewska (WNHiS)
 • mgr Maciej Pieńkowski (WNHiS)
 • mgr Natalia Cybis (WFCh)
 • mgr Paweł Szczepańczyk (WFCh)
 • mgr Michał Aniszewski (WPK)
 • mgr Natalia Smolińska (WPK)
 • mgr Marzena Mroczek (WNH)
 • vacat (WNH)
 • mgr Beata Kucharuk (WMPSNŚ)
 • mgr Robert Seta (WMPSNŚ)

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • mgr Natalia Smolińska
 • mgr Maria Brzuzek
 • mgr Kamil Bombek
 • mgr Natalia Cybis 
 • mgr Marta Olkowicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • mgr Zuzanna Maj
 • mgr Tomasz Józefowicz
 • mgr Mateusz Kot 
 • mgr Anna Chciałowska
 • mgr Mirosława Jankowska

Organy wydziałowe

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Rada Wydziału WNHiS: mgr Maria Brzuzek, mgr Maciej Pieńkowski

Rada Elektorów WNHiS: vacat

Komisje wydziałowe WNHiS:

 • ds. jakości kształcenia: vacat
 • ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych: vacat
 • ds. nauki i rozwoju: vacat
 • ds. nagród i odznaczeń: vacat
 • ds. finansów i mienia: vacat
 • ds. etyki nauki i zawodu: vacat
 • ds. studiów doktoranckich: vacat
 • ds. dydaktyki: vacat
 • dydaktyczna ds. studiów doktoranckich: vacat

Rada Instytutu Nauk Historycznych: vacat

Rada Instytutu Socjologii: vacat

Rada Instytutu Politologii: vacat


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rada Wydziału WFCH: ks. mgr Piotr Ochotny, mgr Ewa Skimina, mgr Ewa Topolewska, mgr Michał Wagner

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia: mgr Paweł Szczepańczyk

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna: mgr Aleksandra Kleśta, mgr Ilona Skoczeń

Rada Instytutu Psychologii: mgr Katarzyna Stępkowska

Rada Instytutu Filozofii: vacat


Wydział Teologiczny

Rada Wydziału WT: mgr Mateusz Kot, vacat, vacat, vacat


Wydział Prawa Kanonicznego

Rada Wydziału WPK: mgr Natalia Smolińska, vacat

Komisja ds. jakości kształcenia WPK: vacat


Wydział Nauk Humanistycznych

Rada Wydziału WNH: mgr Łukasz Kucharczyk

Rada Instytutu Filologii Polskiej: vacat

Komisja ds. jakości kształcenia WNH: vacat


Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Rada Wydziału WMP: mgr Beata Kucharuk

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach