Kodeks Etyki Pracownika Naukowego - uchwała Polskiej Akademii Nauk

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło w grudniu Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, adresowany do wszystkich pracowników naukowych. Został on opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, powołaną w 2010 roku. Kodeks opisuje "uniwersalne zasady i wartości etyczne, na których opiera się intergralność i wiarygodność nauki", wymieniając wśród nich sumienność w prezentowaniu celów i intencji prowadzonych badań, krytycyzm wobec własnych rezultatów, opieranie interpretacji i wniosków wyłącznie na faktach, bezstronność w podejściu do badanego problemu oraz niezależność od zewnętrznych wpływów na prowadzenie badań.

W załączniku pełny tekst Kodeksu, który dołączamy również do zewnętrznych aktów prawnych w zakładce 'Akty prawne' na naszej stronie.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach