Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach:
1) naruszenia Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz Kodeksu Etyki Doktoranta;  
2) rozstrzygania sporów między doktorantami;  
3) między doktorantami a organami Samorządu;
4) sporów między członkami organów Samorządu.

Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i czterech członków.

Sąd Koleżeński Drugiej Instancji jest organem odwoławczym dla Sądu Koleżeńskiego

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach