Wnioski do pobrania

Organizacje doktoranckie

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego- zgodne z Zarządzeniem Rektora UKSW Nr 25/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych (tzw. stypendium projakościowe) - zgodne z Zarządzeniem Rektora UKSW Nr 26/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. 

Wnioski wymagane do uzyskania stypendium rektora, stypendium socjalnego, zapomogi i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych można pobrać na stronie Działu Pomocy Materialnej UKSW.

Aktualne wzory wniosków dot. badań statutowych znajduja się na stronie Biura ds. Badań Naukowych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach