Trwa nabór wniosków w ramach programu LIDER realizowanego przez NCBiR

Do 15 lutego 2013r. trwa nabór wniosków w ramach programu LIDER, skierowanego do osób, które nie ukończyły 35 roku życia i posiadają tytuł naukowy magistra lub doktora (uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ubiegania się o dofinansowanie). Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 stycznia 2013 r.

Więcej informacji, wraz z listą dotychczas dofinansowanych projektów, można uzyskać na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na stronie BBN UKSW.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach