Nabór doktorantów UKSW do organów kolegialnych Uniwersytetu

zgodnie z § 25 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu.

Zgłoszenia za pośrednictwem  formularza https://goo.gl/forms/i0HTyW5pyUwe23ik2 przyjmujemy do dnia 6 listopada 2016 do godz. 20.00. Informujemy, że każdy doktorant może zgłosić się jako kandydat do więcej niż jednego gremium - prosimy w takim wypadku o wypełnienie formularza oddzielnie dla każdego zgłoszenia.
Więcej informacji znajdą Państwo w Statucie UKSW, Regulaminie Samorządu Doktorantów oraz na stronie www.uksw.edu.pl i www.doktoranci.uksw.edu.pl

Delegaci zostaną wybrani podczas I posiedzenia Parlamentu Doktorantów UKSW nowej kadencji. Informacja o dacie
i miejscu posiedzenia zostanie opublikowana na stronie Samorządu Doktorantów na 7 dni przed posiedzeniem. Wszystkich kandydatów zapraszamy na posiedzenie Parlamentu, jednak obecność na posiedzeniu nie jest obligatoryjna - przedstawieni zostaną wszyscy kandydaci, którzy dokonają zgłoszenia przez niniejszy formularz.

Zapraszamy do włączenia się w działalność organów kolegialnych Uniwersytetu,
Prezydium Parlamentu Doktorantów UKSW

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach