Możliwość publikacji

Do dn. 30 września 2016 r. zbieramy artykuły do numeru Vol. 2, No 2, 2016 Annals of Marketing Management & Economics.

Zapraszamy do przesyłania prac autorskich i wieloautorskich!

Redakcja AMME oferuje:

  • sprawne wykonanie 2 niezależnych recenzji w ciągu maksimum 2 miesięcy od przesłania pracy (zazwyczaj do 4 tygodni)
  • wykonanie korekty językowej przez profesjonalnego, doświadczonego proof readera (native speaker) - publikację artykułu (grudzień 2016) w wersji książkowej, z kolorowymi ilustracjami
  • publikację artykułu także w wersji elektronicznej (http://amme.wne.sggw.pl/publikacje)
  • brak opłat autora za proces redakcyjny, recenzje, korektę językową i publikację artykułu
  • całość kosztów ponosi redakcja AMME - autor może zlecić redakcji tłumaczenie artykułu (po recenzjach, zakwalifikowanego do druku w AMME)
  • koszt 20-25 zł/ stronę, płaci autor
  • raz w roku, spośród opublikowanych, wybierany jest najlepszy artykuł, a jego autorzy nagradzani dyplomem

Szczegóły na stronie: http://amme.wne.sggw.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach