Zgłoszenia do Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UKSW

Zapraszamy do udziału w Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UKSW.
W gestii członków Komisji Wyborczej SaD UKSW jest przeprowadzenie wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów na wydziałach, na których prowadzone są studia doktoranckie. Wybory odbędą się w październiku tego roku.
Członkowie Komisji nie mogą być kandydatami podczas wyborów do WRD.
Członków Komisji Wyborczej SaD spośród zgłoszonych osób wybierze Parlament Doktorantów UKSW podczas posiedzenia w dniu 22 czerwca. O wynikach osoby zgłoszone zostaną poinformowane mailowo. Skład Komisji Wyborczej SaD UKSW będzie dostępny również na stronie Samorządu Doktorantów UKSW.
Link do formularza zgłoszeniowego: http://goo.gl/forms/JXE67X8H4MX0s42Q2

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach