Konferencja naukowa "Spory o Rzeczpospolitą"

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ?Phronesis?

działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

we współpracy z Instytutem Historii UPJPII

 

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

SPORY O RZECZPOSPOLITĄ

Piłsudski ? Dmowski ? Kaczyński ? Tusk

 

 

2?3 czerwca 2016 r.

Gmach UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków

 

Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie katalogu doniosłych i mniej znanych głosów, stanowisk, opinii i argumentów w obrębie podejmowanych w ostatnim stuleciu dyskusji o Rzeczpospolitej i jej kształcie ustrojowym, prawnym i politycznym.

 

Przewiduje się 20-minutowe wystąpienia prelegentów. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizatorzy utworzą spójne bloki tematyczne, które zostaną docelowo przekształcone w panele konferencji.

 

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie papierowej i elektronicznej, zawierającej pozytywnie zrecenzowane referaty. O terminie nadsyłania tekstów i wymogach merytoryczno-redakcyjnych uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym czasie.

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł brutto i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, dwóch obiadów, poczęstunku, recenzji artykułów oraz opracowania i druku publikacji pokonferencyjnej. Uczestnikom konferencji nie zapewniamy noclegów, ale służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania w pobliskich hotelach.

 

Zgłoszenie czynnego uczestnictwa w konferencji (w postaci pliku tekstowego z danymi personalnymi, stopniem/tytułem naukowym/zawodowym, afiliacją, abstraktem do 2 tys. znaków ze spacjami i bibliografią) należy przesłać do 4 maja 2016 r. na adres: sporyorp@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych propozycji.

                                                                                                                         

Opiekunem naukowym konferencji jest dr Maciej Zakrzewski.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: sporyorp@gmail.com. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach