Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Profesjonalizacja Kreatywności"

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ?Profesjonalizacja Kreatywności?. 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności a jej celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy dziś można już mówić o profesjonalizacji zjawiska kreatywności oraz w jaki sposób można uczynić z kreatywności dochodową profesję?

 

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

1. Identyfikowanie zainteresowań i zdolności

2. Stymulowanie rozwoju kompetencji kreatywnych

3. Sektor kreatywny jako wynik profesjonalizacji

4. Refleksja teoretyczna o kreatywności

 

Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie miało charakter interdyscyplinarnej wymiany myśli, doświadczeń, poglądów i dyskusji nad obecnym kształtem kreatywności, jej zakresem, wymiarami i efektami.

 

Formuła prezentowania idei i dzieł jest otwarta. Proponujemy następujące formy aktywnego uczestnictwa:

- wystąpienie referatowe około 20 min.

- prezentacja wyników badań około 10 min.

- zabranie głosu w panelu dyskusyjnym około 10 min.

Przewidziane są również dyskusje w sekcjach, debata podsumowująca wypracowane idee i rozwiązania oraz wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego.

 

Konferencja odbędzie się 15 i 16 marca br. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.

 

Opłaty konferencyjne:

udział czynny - 515 zł

udział czynny dla doktorantów i studentów - 299 zł

udział bierny - 299 zł

udział bierny dla nauczycieli - 160 zł

 

Udział czynny gwarantuje uczestnikowi materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii (5 pkt.).

Udziału bierny gwarantuje uczestnikowi materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ?Profesjonalizacja Kreatywności?. 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności a jej celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy dziś można już mówić o profesjonalizacji zjawiska kreatywności oraz w jaki sposób można uczynić z kreatywności dochodową profesję?

 

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

1. Identyfikowanie zainteresowań i zdolności

2. Stymulowanie rozwoju kompetencji kreatywnych

3. Sektor kreatywny jako wynik profesjonalizacji

4. Refleksja teoretyczna o kreatywności

 

Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie miało charakter interdyscyplinarnej wymiany myśli, doświadczeń, poglądów i dyskusji nad obecnym kształtem kreatywności, jej zakresem, wymiarami i efektami.

 

Formuła prezentowania idei i dzieł jest otwarta. Proponujemy następujące formy aktywnego uczestnictwa:

- wystąpienie referatowe około 20 min.

- prezentacja wyników badań około 10 min.

- zabranie głosu w panelu dyskusyjnym około 10 min.

Przewidziane są również dyskusje w sekcjach, debata podsumowująca wypracowane idee i rozwiązania oraz wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego.

 

Konferencja odbędzie się 15 i 16 marca br. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.

 

Opłaty konferencyjne:

udział czynny - 515 zł

udział czynny dla doktorantów i studentów - 299 zł

udział bierny - 299 zł

udział bierny dla nauczycieli - 160 zł

 

Udział czynny gwarantuje uczestnikowi materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii (5 pkt.).

Udziału bierny gwarantuje uczestnikowi materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach