Opłaty za siłownię do 25 lutego

Opłaty za siłownię

Do dnia 25 lutego przyjmujemy opłaty za karnety na siłownię za miesiąc marzec. Doktoranci UKSW mogą uczestniczyć w programie Fitness Clubu S4 obejmującym karnet open na siłownię oraz 2 zajęcia grupowe w tygodniu. 
 
Przypominamy:
 
- doktorant może wykupić dodatkowy karnet dla osoby towarzyszącej w takiej samej cenie

karnet open + 2 zajęcia grupowe tygodniowo- 93 PLN/miesiąc/osoba
 
Karnet można realizować we wszystkich siłowniach sieci.
 
Prosimy o wpłaty na konto:
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
BZ WBK 86 1090 1014 0000 0001 2994 7733
 
W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko (oraz nazwisko osoby towarzyszącej).
 
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu do 25 lutego do godz. 17:00 na adres
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach