Edukacja w zglobalizowanym świecie

Globalizacja fundamentalnie zmieniła świat. Globalizacja gospodarcza, rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a także rosnąca mobilność zjednoczyły świat i zdeterminowały tym samym rozwój edukacji, wykraczający poza szczegółowo ustalone wcześniej ramy. W wyniku wszechobecnych przemian zglobalizowany świat stoi w obliczu nowych wyzwań dla współczesnej edukacji. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości i różnorodności edukacji w zglobalizowanym świecie.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której ?spotka się? wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa  z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat EDUKACJI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

  •          wychowanie w świecie konsumpcyjnym,
  •      pedagog w dobie globalizacji,
  •      uczeń wobec wyzwań zglobalizowanej szkoły,
  •      dobre praktyki edukacyjne vs globalizacja,
  •      późna dorosłość w perspektywie globalizacji.

HARMONOGRAM

do 08.02.2016 -      zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu;

do 11.02.2016 -        ogłoszenie listy uczestników e-konferencji;

do 15.02.2016 -        uiszczenie opłaty konferencyjnej;

do 21.03.2016 -        przesłanie artykułu do publikacji;

do 25.04.2016 -        nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem uwag recenzentów);

09.05.2016 -              wydanie monografii w formie elektronicznej;

12.05.2016 -             e-konferencja naukowa.

 

OPŁATY

Uczestnictwo czynne ?        

udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii -                  110,00 zł

NUMER KONTA

91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

ul. Piotrkowska 278,

90-361 Łódź

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach