DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV edycja

Motyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej młodych naukowców

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska,
żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa,
środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

 

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

Formy wystąpienia: możliwość wyboru z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej)

- dwa wystąpienia - referat i poster lub dwa postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

- trzy wystąpienia - referat i 2 postery lub trzy postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

 

3 publikacje a nawet WIĘCEJ !!!

1,2 lub 3 streszczenia w zależności od wybranej opcji + 2 artykuły pokonferencyjne + możliwość dodatkowej publikacji

 

 

Wydanie Materiałów Konferencyjnych ISBN ? opublikowanie streszczeń wystąpień

Termin nadesłania: 8.03.2016

 

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN ? możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg terminarza - po konferencji

 

 

Możliwość dodatkowej publikacji
Wielu Uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowej publikacji. Zasady i koszty dodatkowej publikacji określi Wydawca

 

 

 


Terminy:

20.01.2016 - 17.02.2016 ? zgłoszenie udziału na ?Karcie Zgłoszeniowej? wg. wytycznych na niej określonych.

Najpóźniej 19.02.2016 ? przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna ? termin wpłaty opłaty konferencyjnej ? 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

23.02.2016 ? przesłanie II komunikatu

8.03.2016 ? po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres  dnd@doktorant.com.pl

8.03.2016 ? termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  dnd@doktorant.com.pl

29.03.2016 ? termin nadesłania prezentacji Power Point

29.03.2016 ? termin nadesłania JPG posteru

29.03.2016 ? termin nadesłania filmu z badań naukowych (nieobowiązkowe)

5.04.2016 ? przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

12.04.2016 ? przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami i formularzami recenzji do wypełnienia

17.05.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1

7.06.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany

Wszelkie informacje o konferencji można znaleźć pod adresem:

http://www.doktorant.com.pl/dnd-iv-edycja.html
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach