NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI - Spojrzenie młodych naukowców

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań jakie stawia ?Świat Nauki?

- wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej)

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej)

- PUBLIKACJI streszczenia wystąpienia (nawet kilku streszczeń na 1 konferencji) - ISBN

- PUBLIKACJI dwóch artykułów pokonferencyjnych (bez względu na ilość wystąpień)  - ISBN

- PUBLIKACJI artykułów dodatkowych poza konferencyjnych (opcja dodatkowa na zamówienie wydawcy)

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl

Publikacje w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych

Terminy:

20.01.2016 - 17.02.2016 ? zgłoszenie udziału na ?Karcie Zgłoszeniowej? wg. wytycznych na niej określonych.

Najpóźniej 19.02.2016 ? przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna ? termin wpłaty opłaty konferencyjnej ? 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. Na karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

23.02.2016 ? przesłanie II komunikatu

4.03.2016 ? po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na adres  konferencja@doktorant.com.pl

4.03.2016 ? termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  konferencja@doktorant.com.pl

14 dni przed konferencją ? termin nadesłania prezentacji Power Point

14 dni przed konferencją ? termin nadesłania JPG posteru

5 dni przed konferencją ? przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

3 dni po konferencji ? przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami i formularzami recenzji do wypełnienia

24.05.2016* - termin nadesłania artykułu numer 1

14.06.2016* - termin nadesłania artykułu numer 2

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany

 


Kontakt e-mail:

konferencja@doktorant.com.pl

Kontakt telefoniczny (poniedziałek - piątek 10:00 - 14:00):

+48 660 200 859

Adres korespondencyjny:

CreativeTime, ul. Mehoffera 10, Kraków 31-322

 

Wszelkie informacje o konferencji można znaleźć pod adresem:

http://www.doktorant.com.pl/nwdpn2016.html
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach