Edukacja w warunkach zniewolenia. Polityka oświatowa PRL

Ogólnopolska konferencja naukowa:

Edukacja w warunkach zniewolenia. Polityka oświatowa PRL.

Organizator:

Instytut Nauk Historycznych UKSW

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Jan Żaryn, senator RP, ks. prof. dr hab. Dominik Zamiatała

Termin:

11 marca /piątek/ 2016 r.

Miejsce:

UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23

Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych nad politycznymi uwarunkowaniami systemu oświaty i wychowania w PRL.

Bloki tematyczne:

  • ideologizacja systemu oświaty i wychowania;

  • dyskryminacja sektora prywatnego i ograniczanie społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni edukacyjnej;

  • prawo oświatowe, również w kontekście międzynarodowych regulacji w zakresie oświaty;

  • polityka kadrowa w oświacie;

  • szkoła terenem walki państwa z Kościołem;

  • szkoła a gospodarka; reorganizacja oświaty w okresie sześciolatki;

  • upartyjnienie organizacji młodzieżowych;

  • podręczniki szkolne i programy nauczania;

  • prasa, radio i film w służbie komunistycznej oświaty.

Opłata konferencyjna:

Udział w konferencji jest bezpłatny

Publikacja:

Planowana, koszt ? 100 zł

Zgłoszenia:

Temat, abstrakt (1000 znaków) należy przesłać do 26 lutego br. na adres: edukacja.prl@gmail.com

Kontakt: edukacja.prl@gmail.com

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach