Wykładnia prawa. Jerozolima - Rzym - Warszawa

Drogie Koleżanki!

Drodzy Koledzy!
 

W imieniu Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kanonicznego "Utriusque Iuris" WPiA UW chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wykładnia prawa. Jerozolima - Rzym - Warszawa", która odbędzie się 1-2 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim. 


Wykładnia prawa. Jerozolima ? Rzym ? Warszawa

 

Prawo może wydawać się martwe i abstrakcyjne. Po to, aby prawidłowo spełniać swe funkcje oraz urzeczywistniać zawarte w nim wartości potrzebni są jego interpretatorzy, którzy potrafiliby objaśniać, tłumaczyć, aplikować, a nawet uzupełniać normy prawne. Szczególne znaczenie interpretatorów objawia się w porządkach prawnych, które nie wychodzą z założenia, że wszystkie normy prawne muszą być spisane i jasne. W świecie starożytnym widać idealizację zastanego prawa i wiążącą się z tym niechęć do jego zmieniania. Wobec braku istnienia aktywnego prawodawcy i nieobjęcia prawem pisanym całości rzeczywistości społecznej pojawia się paląca potrzeba wykładni prawa. Spośród wielu praw starożytnego Wschodu chcemy się szczególnie skupić na biblijnym prawie mojżeszowym i jego tradycji, których dorobek często pozostaje niedoceniany, choć ich wpływ na powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej Europy oraz jej tradycji prawnych jest niewątpliwy. Uważamy, że do proroków, kapłanów, uczonych w piśmie skupionych wokół Świątyni Jerozolimskiej można porównać ? znacznie przecież młodszych ? rzymskich jurystów, którzy wsławili się wielką znajomością prawa, wypracowywaniem reguł interpretacji oraz twórczym rozwiązywaniem przedstawianych im pojedynczych problemów, nazwanych przez nas kazusami. Wydaje się być ciekawym i zasadnym, aby sięgnąć do źródeł: Pisma Świętego, tekstów rzymskich jurystów, Talmudu oraz być może spróbować znaleźć ich punkty wspólne. Nie do pominięcia jest przy tym nauczanie Jezusa z Nazaretu, który bez wątpienia dokonywał interpretacji prawa, a jak nikt inny w historii, wpłynął  na dzieje Europy.

Wobec widocznego dziś upadku pozytywistycznych koncepcji zupełności prawa, prymatu ustawodawcy, przy coraz większej niejasności prawa, jego rozrośnięcia się i wielocentryczności, rola sztuki wykładni zdaje się rosnąć i zyskiwać zna znaczenie nie mniejsze niż w starożytnych Jerozolimie i Rzymie. Jesteśmy przekonani, że należy korzystać z twórczego dorobku obu tradycji, a planowana Konferencja i towarzyszące jej dyskusje mają stać się po temu dobrą okazją.

Termin na wysyłanie abstraktów wystąpień, mających oparcie na analizie źródeł upływa 14 lutego br. Zgłoszenia wraz z dołączonym CV prosimy o wysyłanie na adres: konferencja.ui@gmail.com - formularz zgłoszeniowy przesyłam w załączniku.

Planujemy również, aby konferencji towarzyszył program tutorski, zakładający współpracę studentów, chcących wygłosić referat, z pracownikami naukowymi - profesorami i doktorami.

Patronat nad konferencją objęło czasopismo Forum Prawnicze.

Serdecznie Was zapraszam i pozostaję do Waszej dyspozycji pod adresem utriusqueiuris@gmail.com lub igor.adamczyk4@gmail.com oraz pod numerem telefonu 609-357-460.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Igor Adamczyk
Prezes Zarządu
KN Utriusque Iuris

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach