Zmiana, kontynuacja czy rewolucja. Społeczeństwo polskie po 2014 r.

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję Zmiana, kontynuacja czy rewolucja. Społeczeństwo polskie po 2014 r.
W latach 2014-2015 odbyły się w Polsce cztery elekcje. Wybieraliśmy prezydenta RP, parlament narodowy i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz organy samorządu terytorialnego. Ten wyborczy maraton przyniósł Polsce wiele zmian w sferze politycznej, choć z pewnością nie pozostał bez wpływu na inne sfery życia społecznego. Tak bowiem jak polityka odbija swoje piętno na gospodarce, prawie czy kulturze, tak i one nie pozostają obojętne wobec świata władzy. Tymi właśnie złożonymi relacjami procesów politycznych i społecznych pragniemy zająć się w trakcie organizowanej przez nas konferencji ?Zmiana, kontynuacja czy rewolucja. Społeczeństwo polskie po 2014 r.?. Jest ona skierowana do szerokiego kręgu badaczy: politologów, psychologów, socjologów, prawników, ekonomistów, kulturoznawców.
Naszym zamiarem jest podjęcie naukowego, interdyscyplinarnego dyskursu między innymi na temat:
- analizy porównawczej kampanii lat 2014-2015 z kampaniami wcześniejszymi;
- recepcji problemów społecznych i gospodarczych w programach wyborczych w latach 2014-2015;
- wpływu procesu zmian postaw i opinii społecznych na przebieg kampanii i wynik wyborów w latach 2014-2015;
- społecznego odbioru wyników wyborów w latach 2014-2015;
- relacjonowania i komentowania przebiegu kampanii i wyniku wyborów w latach 2014-2015 w mediach masowych;
- oceny wpływu mediów społecznościowych na przebieg kampanii i wynik wyborów w latach 2014-2015;
- stosunku aktorów społecznych do startujących w wyborach podmiotów politycznych;
- społecznych, ekonomicznych i prawnych konsekwencji wyników wyborów z lat 2014-2015;
- obrazu kampanii wyborczych z lat 2014-2015 w kulturze popularnej.
Konferencja odbędzie się w dniu 10.03.2016 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym (Hala Stulecia) przy ulicy Wystawowej 1, 51-618 Wrocław.
Prezentowane na konferencji referaty po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów ukażą się w punktowanej monografii zbiorowej.
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje wygłoszenie referatu, catering (przerwa kawowa, lunch) i publikację. Możliwe jest przyjęcie referatu do druku bez obecności na konferencji, w takim wypadku koszt wynosi 150 zł. Maksymalna objętość tekstu skierowanego do druku to 25 000 znaków.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.spoleczenstwopo2014.pl (w zakładce formularz zgłoszeniowy).
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2016 r.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@teo-wroclaw.pl lub pod nr telefonu: 71 375 50 93 (czynny w godzinach 8.00 - 15.00).

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach