Przeszłość i przyszłość prawicy

Termin: 13 lutego 2016 - 13 lutego 2016
WNHiS UKSW-u, UKSW Warszawa, Wóycickiego 1/3, b. 23; 01-938 Warszawa
Warszaw, Wóycickiego 1/3, b. 23; 01-938
Konferencja naukowa: Przeszłość i przyszłość prawicy

Termin: 13 lutego 2016 r.

Miejsce: WNHiS UKSW-u

prawica.konferencja@o2.pl [1]

Termin zgłoszeń to 30 stycznia 2016 r.,

Zamiarem Konferencji: Przeszłość i przyszłość prawicy, jest
analiza
różnych aspektów funkcjonowania ugrupowań, ruchów, o charakterze
prawicowym, dokonywana z perspektyw metodologicznych
charakterystycznych
dla różnych dyscyplin naukowych.

Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na dylematy, z którymi
zmaga się oraz zmagała się w swojej historii tzw. prawica
polityczna,
ale także analiza problemów definicyjnych wynikających z podziału
na
lewicę i prawicę. Zamiarem konferencji jest także analiza
?prawicowej? myśli politycznej, analiza ?prawicowych?
ideologii,
jako podstaw teoretycznych działalności politycznej, analiza
działalności politycznej znaczących przedstawicieli prawicy. Nie
chcielibyśmy ograniczać wystąpień do podejmujących problematykę
jedynie parlamentarnych ugrupowań politycznych, zapraszamy do udziału
także osoby zajmujące się pozaparlamentarną prawicą.

Ramy czasowe problematyki, która zostanie przeanalizowana w czasie
konferencji, zdecydowaliśmy się ograniczyć do zgodnych z
zainteresowaniami naukowymi prelegentów.

Organizatorzy są w związku z tym otwarci na propozycje referatów
przedstawiających m.in [2].: 1) początki kształtowania się tzw.
rodzin
ugrupowań politycznych XIX wieku, a także wcześniejszych procesów
politycznych, które wpłynęły na ukształtowanie się prawicowych
opcji
politycznych, ale także 2) prawicę w okresie międzywojennym 3)
położenie ugrupowań, środowisk prawicowych w ramach systemu
komunistycznego oraz 4) dzieje prawicy po 1989 r., a także 5) tzw.
teraźniejszość polityczną; poruszające różne aspekty wskazanego
zagadnienia (myśl polityczna, problemy organizacyjne, problematyka
elektoratów partyjnych).

Zamiarem konferencji jest przedstawienie przeszłości oraz
przyszłości
tzw. prawicowej działalności politycznej, zarysowanie pewnych
prognoz, a
także mapy działalności prawicowej, ramy czasowe są zatem otwarte.

Zapraszamy do udziału prelegentów podejmujących problematykę
prawicy
także poza Polską, referaty tego rodzaju mogą stać się asumptem do
dyskusji o charakterze komparatystycznym. Zapraszamy także
prelegentów z
zagranicy.

Opłata konferencyjna: konferencja bezpłatna.

Publikacja: publikacja planowana, recenzowana monografia naukowa ?
opłata za publikację.

Termin przesyłania artykułów naukowych: luty 2016 r.

Termin publikacji: koniec marca 2016 r.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji oraz zgłoszenie udziału, z
tytułem oraz abstraktem wystąpienia, prosimy przesyłać na adres
email:

prawica.konferencja@ [3]gmail.com [4]

prawica.konferencja@o2.pl [5]

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach