Opłata za styczeń - siłowania

Do dnia 22 grudnia (do godz. 19:00) przyjmujemy opłaty za styczeń. Doktoranci UKSW mogą uczestniczyć w programie Fitness Clubu S4 obejmującym karnet open na siłownię oraz 2 lub 3 zajęcia grupowe w tygodniu. 
 
Przypominamy:
 
- doktorant może wykupić dodatkowy karnet dla osoby towarzyszącej w takiej samej cenie
 
- pierwszy wariant: karnet open + 2 zajęcia grupowe tygodniowo- 93 PLN/miesiąc/osoba
 
- drugi wariant: karnet open + 3 zajęcia grupowe tygodniowo- 104 PLN/miesiąc/osoba
 
Karnet można realizować we wszystkich siłowniach sieci.
 
Prosimy o wpłaty na konto:
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
BZ WBK 86 1090 1014 0000 0001 2994 7733
 
W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko (oraz nazwisko osoby towarzyszącej).
 
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu do 22 grudnia do godz. 19:00 na adres
 
doktoranci@uksw.edu.pl.
 
Doktorantów, którzy będą korzystali z programu z osobą towarzyszącą, prosimy o dokonywanie jednej wpłaty za oba karnety i podanie imienia i nazwiska osoby towarzyszącej w tytule przelewu
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach