Sympozjum

Stowarzyszenie SPOZA oraz Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy serdecznie zapraszają na seminarium pt. ?Mądra aktywizacja. Skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi?, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 w Warszawie.

Chcemy zastosować zasadę ?dzielimy się tym, co mamy? i pokazać naszą pracę. Zapraszamy specjalistów zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową, osoby projektujące wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innych grup zagrożonych wykluczeniem, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane tematyką.

Poradnia Stowarzyszenia SPOZA dla osób z niepełnosprawnościami działa od 2008 roku. W tym czasie wiele nauczyliśmy się, wypracowaliśmy skuteczną metodę aktywizacji społecznej i zawodowej, którą można adaptować dla potrzeb osób z różnych grup. Wśród beneficjentów naszego wsparcia zdecydowaną większość stanowią osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Dzięki pracy z nimi wzrosła ich samodzielność, zdobywają i utrzymują pracę. W tym roku została osiągnięta ?efektywność zatrudnieniowa? na poziomie aż 50% wśród osób młodych, wśród pozostałych grup wiekowych 30-40%. Znaczna część osób utrzymuje pracę.

Omówione zostaną praktyczne strony organizowania i prowadzenia wsparcia oraz przedstawione nowe trendy w tym zakresie (podejście oparte na Otwartym Dialogu).

Seminarium odbędzie się 14 grudnia 2015 (poniedziałek) w godz. 11-15 w Sali Obrad Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium jest współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres konferencja@spoza.org.pl

Dodatkowe informacje: 511 984 794 lub konferencja@spoza.org.pl

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach