Dokumentacja działalności

Organy Samorządu Doktorantów zobligowane są do publikowania podjętych uchwał na stronie Samorządu w terminie do dwóch tygodni od podjęcia uchwały. Ponadto publikowane są protokoły z posiedzeń Parlamentu Doktorantów (niezwłocznie, jednak nie później, niż dwa tygodnie po posiedzeniu) oraz protokoły Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów do WRD. Zwyczajowo publikujemy także sprawozdania merytoryczno - finansowe Zarządu oraz raport Komisji Rewizyjnej z działalności w mijającej kadencji.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach