Nabór przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu

Na podstawie §26 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW ogłaszamy nabór przedstawicieli doktorantów do następujących organów kolegialnych Uniwersytetu:

  • Rada Rektorska
  • Senacka komisja ds. organizacyjno-regulaminowych;
  • Senacka komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń;
  • Senacka komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej;
  • Rada Biblioteczna
  • Zespół ds. jakości kształcenia Studium Języków Obcych
  • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna (2 miejsca)
  • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów (10 miejsc)
  • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów (10 miejsc)

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz do 11 listopada, do godz. 20:00. Delegaci zostaną wybrani podczas I posiedzenia Parlamentu Doktorantów UKSW, które obędzie się 12 listopada 2015 o godz. 18.00 w sali 327, bud. 21, Kampus Wóycickiego. Wszystkich kandydatów zapraszamy na I posiedzenie Parlamentu, jednak obecność na posiedzeniu nie jest obligatoryjna - przedstawieni zostaną wszyscy kandydaci, którzy dokonają zgłoszenia przez niniejszy formularz.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach