Wydziałowe Rady Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem Samorządu będącym reprezentantem doktorantów danego wydziału, realizuje zadania z zakresu ochrony interesów tych doktorantów, niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu.

WRD składa się z przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich danego wydziału, na którym prowadzone są studia doktoranckie.

W skład WRD wchodzi od 3 do 5 osób.

Członkowie WRD wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach