Informacje Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów, rozpatrująca wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, zebrała się 29 października na posiedzeniu, w trakcie którego dokonała weryfikacji wszystkich złożonych wniosków. Część wniosków została skierowana do wyjaśnienia lub uzupełnienia. Komisja przekazała Zarządowi SaD rozkład punktacji we wnioskach, na podstawie którego zostaną uchwalone stawki stypendiów- decyzje w tej sprawie zostaną podjęte na posiedzeniu w najbliższym tygodniu (2-6 listopada).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach